บริการระบบ ดิสก์เลส เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น ที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดในขณะนี้

DDS Your total Diskless Network Solution

image

           DDS คือ ระบบปฏิบัติการชนิดหนึ่งซึ่งมีระบบ X Window เป็นระบบการติดต่อผู้ใช้แบบกราฟฟิก และที่สำคัญ ยังเป็นระบบที่สามารถ เปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้โดยใช้เทคโนโลยี iSCSI ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานการ จัดเก็บข้อมูลใหม่ที่สามารถ จัดเก็บ เรียกใช้ และจัดการข้อมูลได้จากระยะไกล เป็นการรับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง เพื่อแก้ปัญหาและปรับตัวให้เข้ากับ สภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจ ซึ่งระบบ DDS นี้จะจัดการข้อมูลของ Application ต่างๆโดยตัว Server ไปสู่ Client เครื่องอื่นๆ นั่นก็หมายความว่าในเครื่อง Client จะไม่มี Harddisk นั่นเอง ลักษณะการจัดระบบโดยใช้ DDS จะเหมาะกับบริษัทที่มีธุรกิจมากมาย เช่น Cybercafe, Hotel , Education Institutions, Training Centers, Offices ฯลฯ

    บริการ ดิสก์เลสเน็ตเวิร์คโซลูชั่น ที่มั่นใจได้ในประสิทธิภาพเพื่อธุรกิจของคุณ
  • Diskless Network for Cybercafe' "ระบบดิสก์เลสเน็ตเวิร์ค สำหรับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต เพื่อความสะดวกสบายในการดูแลระบบภายใน"
  • Diskless Network for Education "ระบบดิสก์เลสเน็ตเวิร์ค สำหรับสถาบันการศึกษา เพื่อประหยัดงบประมาณ และความปลอดภัยของระบบภายในสถาบัน"
  • Diskless Network for Business "ระบบดิสก์เลสเน็ตเวิร์ค สำหรับองค์กรธุรกิจ เพื่อประหยัดงบประมาณ สะดวกต่อการดูแล รักษา และความปลอดภัยของระบบภายในองค์กร"
  • QNO Sniff Professional "ปกป้องระบบเครือข่ายของคุณด้วยระบบที่ดีที่สุดของเรา"

CSS
Flash
image
Web Gallery
 

DDS Solution Model

เหตุผลที่ต้องใช้ DDS

  1. Troubleshooting กระบวนการแก้ไขปัญหาที่คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้และวิเคราะห์ร่วมกับผู้ใช้งานในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและรักษาสภาพทั้งด้าน Hardware และ Software ขณะปฏิบัติงาน
  2. PCs ทั้งหมดต้องทันสมัย ซึ่ง PCsทุกตัวมีอายุการใช้งาน 3 ปี
  3. มีการพัฒนา Software...