บริการระบบ ดิสก์เลส เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น ที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดในขณะนี้

DDS Your total Diskless Network Solution

image

           Drivers Compatibility
           หนึ่งในความสามารถพิเศษของระบบ DDS เรียกว่า DMD ซึ่งระบบนี้สามารถรับรองข้อจำกัดต่างๆของคอมพิวเตอร์แต่ละชนิดที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย ส่วนมากห้องคอมพิวเตอร์ Lab ต่างๆ จะใช้ Brand Y PCs ในขณะที่ห้องสมุดต่างๆ จะใช้ Brand X PCs และระบบ DDS ยังสามารถทำงานได้ขณะเกิดปัญหาต่างๆ
           Zero down time
           เวลาที่ DDS ทำงานมากกว่า 1 Server downtime จะเป็น 0 เช่น ถ้ามี Server ตัวใดตัวหนึ่งเสีย Server อื่นๆก็จะดูแลระบบการทำงานแทน และมีการรับรองของ DMS จึงสามารถทำ Backup หรือ เพิ่ม Server ต่างๆได้อย่างง่ายดาย
<<  หน้าที่ 1 | 2 | 3  >>

CSS
Flash
image
Web Gallery
 

DDS Solution Model

เหตุผลที่ต้องใช้ DDS

  1. Troubleshooting กระบวนการแก้ไขปัญหาที่คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้และวิเคราะห์ร่วมกับผู้ใช้งานในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและรักษาสภาพทั้งด้าน Hardware และ Software ขณะปฏิบัติงาน
  2. PCs ทั้งหมดต้องทันสมัย ซึ่ง PCsทุกตัวมีอายุการใช้งาน 3 ปี
  3. มีการพัฒนา Software...