บริการระบบ ดิสก์เลส เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น ที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดในขณะนี้

DDS Your total Diskless Network Solution

image

           Application Updates
           ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทุกคนทราบดีว่า Application ต่างๆต้องมีการอัพเดตอยู่บ่อยครั้ง เช่น การที่ต้องอัพเดตระบบการทำงานของ window การอัพเดต window นี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะทำการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบป้องกันไวรัสและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆที่สามารถทำให้ระบบการทำงานใน windowของเราติดไวรัสได้ และเช่นเดียวกับโปรแกรม Application ต่างๆก็ต้องมีการอัพเดตอยู่บ่อยครั้งเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง และความมั่นคงของระบบการทำงาน โดยระบบ DDS นี้ได้เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าทุกท่าน โดยทำการอัพเดตคอมพิวเตอร์ทั้งหมดผ่านตัว Server เพียงตัวเดียว และเมื่อคอมพิวเตอร์เครื่อง Clients ทำการ Restart เครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะทำการอัพเดตโดยอัตโนมัติ ระบบนี้เป็นระบบที่สามารถทำการอัพเดตได้โดยไม่มีผลต่อระบบเดิมที่ผุ้ใช้ใช้อยู่ปัจจุบัน
           software application compatibility
           ระบบ DDS นี้สามารถใช้งานกับ Software ต่างๆมากมายอย่างที่คุณคาดไม่ถึง Sเช่น Microsoft Office , AutoCAD , Adobe , 3D applications และอื่นๆ ซึ่ง Software เหล่านี้เป็น Software ที่ใช้บ่อยครั้งในด้านการศึกษา และสิ่งที่ดีที่สุดในระบบ DDS นั้น คือ สามารถรับรองระบบการทำงาน Linux ซึ่งจำเป็นต่อห้องคอมพิวเตอร์ Lab
          


<<  หน้าที่ 1 | 2 | 3  >>

CSS
Flash
image
Web Gallery
 

DDS Solution Model

เหตุผลที่ต้องใช้ DDS

  1. Troubleshooting กระบวนการแก้ไขปัญหาที่คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้และวิเคราะห์ร่วมกับผู้ใช้งานในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและรักษาสภาพทั้งด้าน Hardware และ Software ขณะปฏิบัติงาน
  2. PCs ทั้งหมดต้องทันสมัย ซึ่ง PCsทุกตัวมีอายุการใช้งาน 3 ปี
  3. มีการพัฒนา Software...