ประวัติความเป็นมาของ STYREX และบริษัทแม่ Michael Soft ที่มาเลย์เซีย

เราคือใคร

           Michaelsoft DDS Sdn. Bhd รวมกลุ่มเป็นบริษัทขึ้นเมื่อปี 2007 ซึ่งเป็นบริษัทที่บริหารระบบเครือข่าย Hard-diskless ในมาเลย์เซีย จะเน้นเรื่องการสร้างระบบการแก้ไขปัญหาของ Hard-diskless โดยทางบริษัทจะให้คำปรึกษาและการบริการสำหรับ Cybercafe , โรงเรียน , มหาวิทยาลัย , ห้องคอมพิวเตอร์ , โรงแรม , ออฟฟิศ ต่างๆ และ ได้รับรางวัล MSC Malaysia Status ในปี 2007 โดย MdeC จึงเป็นที่รู้จักกันในด้านการศึกษา

ภารกิจ และ เป้าหมาย

          พนักงานทุกคนจะต้องเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับ สถาบันการศึกษา , รัฐบาล และ บริษัทต่างๆ เพื่อช่วยในการคิดเทคโนโลยีใหม่ๆ ควรที่จะสร้างความเชื่อถือ และ ให้ข้อมูลสินค้ากับลูกค้าอย่างดีที่สุด และ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า พนักงานทุกคนต้องพัฒนาระบบใหม่ๆในการแก้ไขปัญหาอยู่เสมอ

CSS
Flash
image
Web Gallery
 

DDS Solution Model

เหตุผลที่ต้องใช้ DDS

  1. Troubleshooting กระบวนการแก้ไขปัญหาที่คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้และวิเคราะห์ร่วมกับผู้ใช้งานในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและรักษาสภาพทั้งด้าน Hardware และ Software ขณะปฏิบัติงาน
  2. PCs ทั้งหมดต้องทันสมัย ซึ่ง PCsทุกตัวมีอายุการใช้งาน 3 ปี
  3. มีการพัฒนา Software...